THN מתמחה בשדרוג תשתיות בישובים מאוכלסים בערים, קיבוצים ומושבים.
העבודה כוללת ביצוע תיאומים מורכבים בין כל הגורמים המעורבים בפרויקט: תיאום בין הרשויות המקומיות והתושבים, ועדות התכנון, רשויות סטטוטוריות (בהן: חברת חשמל, בזק, משרד הבריאות, משרד התחבורה, מע"צ, רשויות הניקוז ועוד) ויתר גורמי התכנון והביצוע.

תהליכי העבודה כוללים:
• הרכבת צוות מתכננים ויועצים
• ליווי תכנוני עד קבלת היתר
• כתיבה וניהול של מכרזים ובחירת קבלן מבצע
• הכנת אומדנים לביצוע
• פיקוח על הביצוע בשטח ברמה יומית
• בקרה על התקציב ועל לוחות זמנים
• ניהול פעילות האתר, לרבות ישיבות עבודה, זימון יועצים, עדכונים שוטפים
של הגורמים השונים המעורבים בפרוקט.
• קידום הליכי קבלת טופסי אכלוס ורישיונות עסק

מקצת מהפרויקטים שלנו:
– מועצה מקומית תל מונד: שדרוג תשתיות היישוב בהיקף של כ- 10 מיליון ₪.
– עיריית צפת: שדרוג תשתיות ביוב ומים, בהיקף של כ- 6 מיליון ₪.
– מושב תלמי אלעזר: תשתיות להקמת שכונת מגורים בשטח של כ- 18,000 מ"ר
– קיבוץ מגל: תשתיות להקמת שכונת מגורים בשטח של כ- 30,000 מ"ר
– מועצה אזורית עמק חפר: שדרוג תשתיות ביישובי המועצה, כולל הסדרת כבישים ומערכות ניקוז בהיקף של כ- 6 מיליון ₪.
– מועצה מקומית אבן יהודה: שדרוג תשתיות כבישים ומדרכות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪.
– קיבוץ כפר מנחם (בביצוע): שדרוג תשתיות הקיבוץ הותיק בהיקף של כ- 10 מיליון ₪.
– קיבוץ עין שמר (בביצוע): שדרוג תשתיות הקיבוץ הוותיק, לרבות תשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת, כבישים ותאורה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן